Tietosuojaseloste / Seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Lahden kaupunki

PL 202
15101 Lahti
Y-tunnus 0149669-3

Rekisterin nimi ja tarkoitus

Lahden kaupungin verkkokauppa ja verkkomaksaminen                                                                

Rekisterin yhteyshenkilö

Pääsuunnittelija Pasi Halme

puhelin: 050 398 5992

sähköposti: etunimi.sukunimi@lahti.fi

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Lahden kaupungin verkkokaupan kautta asiakas voi ostaa tuotteita tai palveluita ja maksaa ne verkkomaksuina. Verkkomaksuliittymien kautta välitetään eri järjestelmistä maksuja verkkomaksupalveluun.

Lahden kaupungin verkkokaupassa henkilötietoja kerätään asiakkaan ja/tai asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen, tilausten käsittelyn, tuotteiden toimittamisen, maksujen kohdistamisen sekä raportoinnin vuoksi.

Tietoja voidaan käyttää verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, testaukseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain sekä muun soveltuvan lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen mukaisesti. Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

Sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity henkilö on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6. artiklan 1.b) -kohta). Sopimus koskee Lahden kaupungin verkkokaupassa ostamista ja maksujen maksamista.

Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Yleinen asiakasrekisteri: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria

Tilausrekisteri: yhteystiedot, tilatut tuotteet

Ilmoittautumiset: osallistujan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, lisätiedot (esim. allergiat, lääkitykset, sairaudet ja muut terveiset ohjaajille). Alaikäisen osallistujan huoltajan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Uimahallien asiakaskortit: asiakaskortin numero ja pin-koodi

Varaukset: yhteyshenkilön nimi, yritys/yhdistys, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Mistä tiedot saadaan?

Tiedot saadaan verkkokaupan asiakkailta ilmoittautumisen, tilauksen tekemisen tai verkkomaksamisen yhteydessä sekä verkkokauppaan integroituneista ulkoisista järjestelmistä, jotka lähettävät maksutapahtumia verkkomaksuliittymien kautta.

Missä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

Henkilö- ja tilaustiedot säilytetään järjestelmässä, kunnes ne poistetaan asiakkaan sitä pyytäessä. Automaattisesti henkilötiedot poistuvat kuuden vuoden kuluttua tilauksesta. Sähköiset kuitit säilytetään järjestelmässä kymmenen vuotta, poistot tehdään manuaalisesti.

Miten tietoja suojataan?

Ohjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, tiedon käsittely on rajattu vain verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi. Levyasemille tallennetut tiedot on suojattu käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan järjestelmien sekä verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-suojattuna.

Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston toimittajalla on pääsy tietojen tarkasteluun ja poistamiseen.

Luovutetaanko tietoja kolmannelle osapuolelle?

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tilauksen maksamisen yhteydessä välitetään asiakkaan yhteystieto maksupalveluntarjoajalle.

Tästä poiketen Lahden museoiden opasvaraustuotteissa varauksen yhteyshenkilön yhteystiedot välitetään kulloisenkin opastettavan ryhmän oppaalle.

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän toisiin järjestelmiin, kuten Ceepos kassajärjestelmään.

Siirretäänkö tietoja EU/ETA- alueen ulkopuolelle?

Ei siirretä.

Lahden kaupungin tietojärjestelmä

Ceepos verkkokauppa

Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, korjata tai rajoittaa tietojensa käyttöä tai poistaa Lahden kaupungin rekistereissä olevia henkilötietojaan,

hänen on otettava yhteys tietosuojavastaavaan tai käytettävä Lahden kaupungin tietosuojaan liittyviä tietopyyntöväyliä.

Tietosuojavastaava Tiina Häyrinen, tietosuoja@lahti.fi , puh 040 1834 334

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelystä.

Selosteen päivänmäärä   12.4.2022