Vanha tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Lahden kaupunki
Harjukatu 31
15100 Lahti
Y-tunnus 0149669-3

Rekisteriä hoitava henkilö
Pääsuunnittelija Pasi Halme
puhelin: 050 398 5992
sähköposti: etunimi.sukunimi@lahti.fi

Rekisterin nimi
Lahden kaupungin verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt Lahden kaupungin verkkokaupan asiakkaaksi.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Lahden kaupungin verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin pitämät tiedot 
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tietojen käyttö
Asiointitietoja ei luovuteta Lahden kaupungin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Anonyymiä verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytetään Google Analytics –työkalua.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Lahden kaupungin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
Rekisteri sijaitsee Lahden kaupungin verkkokaupan teknisen palveluntarjoajan ylläpitämällä salasanasuojatulla palvelimella.